Tenderlar

Tender va kim ochdi savdolari
2019 – 2020 – 2021 -2022 yillarda "Shaxrixon Avto ravon" aktsiyadorlik jamiyatida tavarlarni etkazib berish, xizmat ko'rsatish bo'yicha tender va kimoshdi savdolari amalga oshrilmagan.
2023 yilda "Shaxrixon Avto ravon" aktsiyadorlik jamiyatida tavarlarni etkazib berish, xizmat ko'rsatish bo'yicha tender va kimoshdi savdolari amalga oshrilmagan.
2024 yilda "Shaxrixon Avto ravon" aktsiyadorlik jamiyatida tavarlarni etkazib berish, xizmat ko'rsatish bo'yicha tender va kimoshdi savdolari amalga oshrilmagan.
scroll up